Regulamin sklepu www.surfcenter.pl obowi膮zuj膮cy od 25 grudnia 214.

I. Podstawowe poj臋cia

Sprzedawca

Firma Produkcyjno Us艂ugowo Handlowa REBOS Marek Bosowski,

ul. CHYLO艃SKA 257, 81-016 GDYNIA, Polska
NIP: 5842303258
REGON: 385094965
tel. kom. +48 602 217 477
email: info@surfcenter.pl

Sklep

Serwis internetowy nale偶膮cy do Sprzedawcy, dost臋pny pod domen膮 www.surfcenter.pl za po艣rednictwem kt贸rego Klient mo偶e zakupi膰 Towary od Sprzedawcy.

Klient

Osoba fizyczna, kt贸ra uko艅czy艂a co najmniej 13. rok 偶ycia, przy czym w przypadku nieuko艅czenia przez t臋 osob臋 18. roku 偶ycia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a tak偶e osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieb臋d膮ca osob膮 prawn膮, kt贸rej przepisy szczeg贸lne przyznaj膮 zdolno艣膰 prawn膮, a kt贸ra dokonuje lub zamierza dokona膰 zam贸wienia lub korzysta z innych us艂ug Sklepu (w tym r贸wnie偶 Konsument).

Konsument

Osoba fizyczna dokonuj膮ca czynno艣ci prawnej (umowy sprzeda偶y za po艣rednictwem Sklepu) niezwi膮zanej bezpo艣rednio z jej dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮 lub zawodow膮.

Regulamin

Niniejszy regulamin okre艣laj膮cy zasadny 艣wiadczenia us艂ug drog膮 elektroniczn膮 przez Sprzedawc臋.

Towar

Rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie, mog膮ca by膰 przedmiotem umowy sprzeda偶y, szczeg贸艂owo okre艣lon膮 w zam贸wieniu.

Formularz Zam贸wienia

Us艂uga dost臋pna na stronie internetowej Sklepu, za pomoc膮 kt贸rej Klient posiadaj膮cy konto u偶ytkownika, mo偶e dokona膰 zakupu Towar贸w.

II. Zasady og贸lne

Niniejszy Regulamin okre艣la zasady zawierania umowy sprzeda偶y Towaru pomi臋dzy Sprzedawc膮 a Klientem, przy wykorzystaniu 艣rodk贸w komunikowania: poczta elektroniczna, telefon lub oraz korzystania przez Klienta ze Sklepu, dost臋pnego pod adresem internetowym www.surfcenter.pl

W zakresie us艂ug 艣wiadczonych drog膮 elektroniczn膮 niniejszy tekst jest Regulaminem, o kt贸rym mowa w art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮 (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z p贸藕n. zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Klient贸w Sklepu. Klient zobowi膮zany jest do przestrzegania wszystkich postanowie艅 Regulaminu. Sprzeda偶 odbywa si臋 na podstawie niniejszego Regulaminu, obowi膮zuj膮cej w momencie z艂o偶enia zam贸wienia.

Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnosz膮ce si臋 do produkt贸w nie stanowi膮 oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego

III. Rejestracja w serwisie

Rejestracja w Sklepie internetowym surfcenter.pl jest bezp艂atna i nieobowi膮zkowa.

W celu dokonania Rejestracji w Sklepie U偶ytkownik powinien wype艂ni膰 formularz rejestracji znajduj膮cy si臋 na stronie internetowej Sklepu, podaj膮c w nim swoje prawdziwe dane.

U偶ytkownik w celu pomy艣lnego przej艣cia procesu Rejestracji zobowi膮zany jest poda膰 nast臋puj膮ce dane:

a. Login

b. Has艂o

c. E-mail

d. Imi臋

e. Nazwisko

f. Ulica, nr domu, nr mieszkania

g. Nr telefonu

W przypadku Rejestracji konta firmowego do za艂o偶enia konta wymagane jest podanie nast臋puj膮cych danych:

a. Pe艂n膮 nazw臋 firmy

b. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),

c. Numer REGON

d. Adres siedziby (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy,miasto, wojew贸dztwo, kraj),

e. Dane rejestracyjne podane w pkt. 3.

IV. Zam贸wienia

Zapoznanie si臋 z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja s膮 warunkiem korzystania z us艂ug Sklepu. Sk艂adaj膮c zam贸wienie Klient akceptuje tre艣膰 Regulaminu.

Zam贸wienia od Klient贸w s膮 przyjmowane przez stron臋 internetow膮 www.surfcenter.pl, e-mailem na adres info@surfcenter.pl b膮d藕 telefonicznie +48 602 217 477.

Zam贸wienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, 偶e towar jest dost臋pny w magazynie. W przypadku niedost臋pno艣ci cz臋艣ci towar贸w obj臋tych zam贸wieniem Zamawiaj膮cy jest informowany o stanie zam贸wienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (cz臋艣ciowa realizacja, zmiana koloru zamawianego produktu, wyd艂u偶enie czasu oczekiwania, anulowanie ca艂o艣ci zam贸wienia). Rozpatrzenie z艂o偶onego zam贸wienia polega na:

3.1. sprawdzeniu przez nas kompletno艣ci wys艂anych danych,

3.2. skontaktowaniu si臋 elektronicznie lub telefonicznie z Zamawiaj膮cym celem potwierdzenia tych danych oraz ilo艣ci, rodzaju i ceny zamawianego towaru.

Klient po z艂o偶eniu zam贸wienia dostaje potwierdzenie z艂o偶onego zam贸wienia za po艣rednictwem poczty elektronicznej.

Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyj臋cia oferty, rozpoczyna si臋 proces realizacji zam贸wienia przez Sprzedawc臋, przy czym:

a. w przypadku z艂o偶enia zam贸wienia p艂atnego przelewem tradycyjnym, po potwierdzeniu dostepno艣ci – rozpoczyna si臋 po zaksi臋gowaniu wp艂aty na koncie bankowym Sklepu za z艂o偶one zam贸wienie.,


b. w przypadku z艂o偶enia zam贸wienia p艂atnego za pobraniem, po potwierdzeniu dostepno艣ci – rozpoczyna si臋 maksymalnie nast臋pnego dnia roboczego po jego potwierdzeniu przez Sprzedawc臋,
Zam贸wienia z艂o偶one w Sklepie s膮 przyjmowane w godzinach pracy Sklepu.

Do ka偶dego zam贸wienia wystawiany jest paragon VAT. Na 偶yczenie Klienta wystawiamy faktury VAT.

Dost臋pnymi 艣rodkami porozumiewania si臋 Klienta ze Sklepem s膮:

a. Telefon 鈥 602 217 477
b. E-mail 鈥 info@surfcenter.pl
c. Adres korespondencyjny 鈥 Surfcenter, ul. Chylo艅ska 257, 81-016 Gdynia

Podana w zam贸wieniu cena stanowi ca艂kowit膮 cen臋 jak膮 Klient zobowi膮zany b臋dzie zap艂aci膰 wraz z nale偶nym podatkiem oraz kosztem dostawy.

Je偶eli Konsument zobowi膮zany b臋dzie do p艂atno艣ci wykraczaj膮cej poza uzgodnion膮 cen臋, kt贸ra obejmowa艂a b臋dzie elementy okre艣lone w ust. 8 powy偶ej, Sklep poinformuje Konsumenta o tym fakcie. Obci膮偶enie Konsumenta dodatkowymi kosztami nast膮pi wy艂膮cznie po uzyskaniu wyra藕nej zgody Konsumenta.

V. Koszty dostawy i czas realizacji zam贸wienia

Realizacja wysy艂ki zam贸wienia w Sklepie odbywa si臋 po艣rednictwem firm kurierskich DPD, UPS, DHL.

Zam贸wienia sk艂adane w Sklepie s膮 realizowane wy艂膮cznie w dni robocze. Zam贸wienia sk艂adane w soboty, niedziele i 艣wi臋ta s膮 realizowane pierwszego kolejnego dnia roboczego.

VI. P艂atno艣ci

W ramach funkcjonowania Sklepu mo偶liwe s膮 nast臋puj膮ce sposoby p艂atno艣ci:

a. przelewem na rachunek bankowy: w tytule podaj膮c nr zam贸wienia (np. #77)
b. za pobraniem 鈥 p艂atno艣膰 kurierowi przy odbiorze przesy艂ki

Klient, kt贸ry wybrawszy opcj臋 p艂atno艣ci przelewem, jest zobowi膮zany do uiszczenia op艂aty za z艂o偶one zam贸wienie w terminie do 10 dni roboczych od daty z艂o偶enia zam贸wienia. W przeciwnym wypadku oferta Sprzedawcy nie jest wi膮偶膮ca i zam贸wienie zostaje usuni臋te z systemu. W tytule p艂atno艣ci wystarczy poda膰 tylko numer sk艂adanego zam贸wienia. Istnieje mo偶liwo艣膰 przed艂u偶enia terminu zap艂aty przy uprzednim poinformowaniu o tym fakcie obs艂ugi Sklepu.

VII. Reklamacje

Sprzedawca ponosi odpowiedzialno艣膰 z tytu艂u r臋kojmi za wady fizyczne i prawne Towaru w zakresie okre艣lonym w art. 556 i nast臋pne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku 鈥 Kodeks cywilny (DZ. U. z 2014, poz. 121)

Wada fizyczna Towaru polega na niezgodno艣ci rzeczy sprzedanej z umow膮, a wi臋c je偶eli Towar nie posiada w艂a艣ciwo艣ci, kt贸re powinien mie膰 ze wzgl臋du na cel umowy, wynikaj膮cy z okoliczno艣ci lub przeznaczenia, nie ma w艂a艣ciwo艣ci, o kt贸rych Sprzedawca zapewni艂 Klienta, nie nadaje si臋 do celu, o kt贸rym Klient poinformowa艂 Sprzedawc臋 przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zg艂osi艂 zastrze偶enia co do takiego jej przeznaczenia, Towar zosta艂 wydany Klientowi w stanie niezupe艂nym.

Wada prawna Towaru zachodzi, gdy Towar stanowi w艂asno艣膰 osoby trzeciej albo jest obci膮偶ony prawem osoby trzeciej, gdy ograniczenie w korzystaniu lub rozporz膮dzeniu wynika z decyzji lub orzeczenia w艂a艣ciwego organu.

W przypadku Konsumenta na r贸wni z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje si臋 publiczne zapewnienia producenta lub podmiotu, kt贸ry wprowadza Towar do obrotu w zakresie swojej dzia艂alno艣ci gospodarczej, lub kt贸ra przedstawia si臋 jako producent. Sprzedawca nie ponosi jednak odpowiedzialno艣ci, gdy zapewnie艅 tych nie zna艂, ani nie m贸g艂 ich zna膰, albo gdy zapewnienia te nie mog艂y mie膰 wp艂ywu na decyzj臋 Konsumenta o zawarciu umowy sprzeda偶y, a tak偶e gdy tre艣膰 tych zapewnie艅 zosta艂a sprostowana przed zawarciem umowy sprzeda偶y.

Je偶eli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed up艂ywem dw贸ch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi, Sprzedawca odpowiada z tytu艂u r臋kojmi.

W przypadku Konsumenta, gdy wada fizyczna zosta艂a stwierdzona przed up艂ywem roku od dnia wydania Towaru, domniemywa si臋, 偶e wada lub jej przyczyna istnia艂a w chwili wydania Towaru.

Sprzedawca jest odpowiedzialny za tytu艂u r臋kojmi za wady fizyczne Towaru, kt贸re istnia艂y w chwili przej艣cia niebezpiecze艅stwa na Klienta lub wynik艂y z przyczyny tkwi膮cej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.

Je偶eli Towar ma wad臋, Klient mo偶e z艂o偶y膰 o艣wiadczenie o obni偶eniu ceny albo odst膮pieniu od umowy, chyba 偶e Sprzedawca niezw艂ocznie wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wad臋 usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, je偶eli Towar by艂 ju偶 wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawc臋 albo Sprzedawca nie uczyni艂 zado艣膰 obowi膮zkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usuni臋cia wady.

Je偶eli Towar ma wad臋, Klient mo偶e r贸wnie偶 偶膮da膰 wymiany rzeczy na woln膮 od wad albo usuni臋cia wady.

Konsument mo偶e zamiast zaproponowanego przez Sprzedawc臋 usuni臋cia wady 偶膮da膰 wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru 偶膮da膰 usuni臋cia wady, chyba 偶e doprowadzenie Towaru do zgodno艣ci z umow膮 w spos贸b wybrany przez Konsumenta jest niemo偶liwe albo wymaga艂oby nadmiernych koszt贸w w por贸wnaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawc臋.

Klient nie mo偶e odst膮pi膰 od umowy, je偶eli wada jest nieistotna.

Sprzedawca zobowi膮zuje si臋 ustosunkowa膰 do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Je偶eli reklamacja jest uzasadniona Sprzedawca zobowi膮zuje si臋 wymieni膰 wadliwy Towar na wolny od wad lub usun膮膰 wad臋 w terminie 14 dniu od dnia zg艂oszenie reklamacji przez Klienta.

W przypadku skutecznego odst膮pienia od umowy Sprzedawca zobowi膮zuje si臋 dokona膰 zwrotu p艂atno艣ci w terminie 14 dni od dnia otrzymania odst膮pienia od umowy, z zastrze偶eniem, 偶e zwrot p艂atno艣ci nie nast膮pi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odes艂ania.

Roszczenie o usuni臋cie wady lub wymian臋 Towaru na wolny od wad przedawnia si臋 z up艂ywem roku od dnia stwierdzenia wady. W przypadku Konsumenta, bieg terminu przedawnienia nie mo偶e zako艅czy膰 si臋 przed up艂ywem dw贸ch lat.

Klient realizuj膮cy uprawnienia wynikaj膮ce z r臋kojmi na koszt Sprzedawcy dostarczy wadliwy Towar Sprzedawcy na adres wskazany w cz臋艣ci III ust. 6 pkt d niniejszego regulaminu.

VIII. Odst膮pienie od umowy

Zgodnie z Ustaw膮 z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Konsument mo偶e odst膮pi膰 od umowy sprzeda偶y towar贸w zakupionych w Sklepie bez podania przyczyny, sk艂adaj膮c stosowne o艣wiadczenie na pi艣mie w terminie 14, licz膮c od dnia wydania towaru (tj. od dnia odebrania towaru przez Konsumenta). Aby zachowa膰 ten termin wystarczy wys艂a膰 o艣wiadczenie przed jego up艂ywem.

Konsument mo偶e odst膮pi膰 od umowy, sk艂adaj膮c Sprzedawcy o艣wiadczenie o odst膮pieniu od umowy. Wz贸r o艣wiadczenia stanowi za艂膮cznik do niniejszego regulaminu.

Adres do wysy艂ki o艣wiadczenia o odst膮pieniu od umowy: Surfcenter, ul. Chylo艅ska 257, 81-016 Gdynia lub drog膮 mailow膮 info@surfcenter.pl

Konsument zwr贸ci Sprzedawcy towar w terminie 14 dni od dnia, w kt贸rym odst膮pi艂 od umowy. Do zachowania terminu wystarcza odes艂anie towaru przed jego up艂ywem.

Zwrotu towaru nale偶y dokonywa膰 na adres Sprzedawcy Surfcenter, ul. Chylo艅ska 257, 81-016 Gdynia

Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania o艣wiadczenia o odst膮pieniu od umowy zwr贸ci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego p艂atno艣ci, w tym koszt dostarczenia Towaru przy czym zwrot p艂atno艣ci nie nast膮pi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odes艂ania.

Sprzedawca zwr贸ci nale偶no艣ci przy u偶yciu takiego samego sposobu zap艂aty, jakiego u偶y艂 Konsument.

Koszty zwrotu Towaru Sprzedawcy ponosi Konsument.

Odpowiedzialno艣膰 za zmniejszenie warto艣ci rzeczy b臋d膮cej wynikiem korzystania z niej w spos贸b wykraczaj膮cy poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy ponosi Konsument. Oceny zmniejszenia warto艣ci rzeczy okre艣la Sprzedawca.

formularz odst膮pienia od umowy

IX. Dane osobowe

Sk艂adaj膮c zam贸wienia Klient wyra偶a zgod臋 na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obs艂ugi zam贸wienia przez Sprzedawc臋, kt贸ry jest jednocze艣nie administratorem danych osobowych w rozumieniu przepis贸w ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

Dane osobowe znajduj膮ce si臋 w bazie danych Sprzedawcy nie s膮 przekazywane podmiotom nie uczestnicz膮cym w realizacji umowy sprzeda偶y.

Zgodnie z ustaw膮 o ochronie danych osobowych, klient ma prawo wgl膮du do swoich danych osobowych, mo偶liwo艣膰 ich poprawiania oraz usuni臋cia. Sprzedawca zapewnia ka偶demu Klientowi prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemo偶liwia zrealizowanie zam贸wienia Klienta.

X. Postanowienia ko艅cowe

Regulamin okre艣la zasady zawarcia i wykonania umowy sprzeda偶y towar贸w znajduj膮cych si臋 na stronie Sklepu.

Umowa sprzeda偶y zawierana jest mi臋dzy Klientem a Sprzedawc膮 . Utrwalenie, zabezpieczenie i udost臋pnienie istotnych postanowie艅 zawieranej umowy nast臋puje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesy艂k膮 dokument贸w potwierdzaj膮cych zakup towaru.

Regulamin dost臋pny jest dla wszystkich Klient贸w w wersji elektronicznej na stronie Sklepu www.surfcenter.pl

Do korzystania ze Sklepu niezb臋dne jest posiadanie urz膮dze艅 pozwalaj膮cych na dost臋p do Internetu oraz przegl膮darki zasob贸w internetowych umo偶liwiaj膮cej wy艣wietlanie stron www, a tak偶e podanie adresu e-mail umo偶liwiaj膮cego przes艂anie informacji dotycz膮cych realizacji zam贸wienia.

Zakazuje si臋 osobom korzystaj膮cym ze Sklepu (w tym Klientom) zamieszczania w nim tre艣ci bezprawnych.

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowi膮zuj膮 przepisy powszechnie obowi膮zuj膮cego prawa polskiego.

Regulamin nie wy艂膮cza oraz nie ogranicza 偶adnych uprawnie艅 Klienta b臋d膮cego konsumentem, kt贸re przys艂uguj膮 mu na mocy bezwzgl臋dnie obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa. W przypadku sprzeczno艣ci pomi臋dzy postanowieniami Regulaminu a bezwzgl臋dnie obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa, przyznaj膮cymi konsumentom uprawnienia, pierwsze艅stwo maj膮 te przepisy.

Rezerwacja

Wype艂ni艣 poni偶szy formularz i zaznacz kt贸re zaj臋cia Ci臋 interesuj膮. Odezwiemy si臋 do Ciebie aby potwierdzi膰 rezerwacj臋.

Zadzwo艅 do nas lub wype艂nij poni偶szy formularz i odezwiemy si臋 do Ciebie mo偶liwie jak naszybciej. Mo偶esz nas odwiedzi膰 bezpo艣rednio w SURFCENTER.